Адреси на съдови хирурзи


София Казанлък Стара Загора Русе Габрово Плевен Ловеч Пловдив Варна Пазарджик Добрич Шумен Благоевград Ямбол Сливен Велико Търново Враца Хасково Горна Оряховица


Габрово

Д-р Стоян Райков
Специалност: обща и съдова хирургия
Служебен адрес: Габрово 5300, ул."Д-р Илиев-Детския" 1
Телефон за контакт: 0887 353 398; 066 / 805025

Лекарствена безопасност

Прочетете защо е важно да съобщавате за настъпилите нежелани реакции и как да го направите.

UCBЗа допълнителна информация:
Ю СИ БИ България ЕООД

1407 София, кв. Лозенец, ул. Любата 15, ап. 10-11;
тел.: (02) 962.30.49, 962.99.31; факс: (02) 962.30.51
Copyright, UCB PHARMA S.A., 2009. Всички права запазени.